Language

ขนมเปี๊ยะไข่ระเบิด

post img

ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว+ฝัก+ไข่เค็มเน้นๆ

#ไข่เน้นๆ
มีไส้ถั่ว+ไข่เค็ม , ไส้ฝัก+ไข่เค็ม , ไส้ถั่ว+ฝัก+ไข่เค็ม


฿ 180.00   Related Products
View all ...